{:en}The implementation mechanism comprises of a three-tier approach and they are as follows:

Presentation2

In order to carry out the implementation, the Secretariat NEHAP Malaysia has been established within the Ministry of Health. The roles of the Secretariat are as follows:

Slide19{:}{:ms}Rancangan Kesihatan Persekitaran Tindakan Negara atau NEHAP mula diperkenalkan di Malaysia sejak tahun 2007, dan banyak usaha telah dimasukkan ke dalam untuk menyatukan banyak kerja yang sedikit demi sedikit dan berpecah-belah dilakukan sebelum ini untuk membawa kepada cahaya. Malah, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) hanya diberi tugas untuk menjadi pemimpin dalam membangunkan pelan tindakan untuk negara dari 5 Disember 2012.

Ini kerja yang berwawasan yang akan melangkaui generasi akan datang telah diamanahkan kepada Urus Setia di Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, Kementerian Kesihatan. Tidak dapat dinafikan, peranan ini penting memerlukan banyak masa, tenaga dan kreativiti untuk menterjemahkan idea-idea hari ini ke dalam pelan tindakan yang boleh digunakan untuk kemampanan kesihatan persekitaran hari esok.{:}