Persidangan NEHAP Tahun 2020

Posted on (Edited: )

PERSIDANGAN NATIONAL ENVIRONMENTAL HEALTH ACTION PLAN (NEHAP) Ke-6, 2020

Tarikh: 24 September 2020 (Khamis)

Tempat: Putrajaya 

Bertemakan: “Water and Health: Collaborative Efforts on Health and the Environment”

Persidangan NEHAP tahun ini akan dihadkan penyertaannya dikalangan pegawai-pegawai daripada kementerian atau jabatan yang menganggotai keahlian berikut (Invited Participants Only):

  • Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu NEHAP Malaysia;
  • Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal NEHAP Malaysia;
  • Kumpulan Kerja Tematik (TWG) NEHAP;
  • Ahli Pasukan Teras (Coreteam);
  • Sekretariat NEHAP & SEHAP;
  • Jabatan Kesihatan Negeri; dan
  • pegawai-pegawai yang dijemput khas.

Sekian.