Apakah Itu NEHAP?


NEHAP merupakan satu cara yang holistik dan antara sektor perancangan dan melaksanakan tindakan kesihatan alam sekitar di peringkat kebangsaan.

Pada bulan September 2013, Malaysia menjadi tuan rumah Forum Serantau Menteri Ketiga mengenai Alam Sekitar dan Kesihatan di Asia Tenggara dan negara-negara Asia Timur. Oleh itu, dalam Deklarasi Kuala Lumpur mengenai Alam Sekitar dan Kesihatan, Malaysia dan 13 negara anggota yang lain sebulat suara bersetuju

untuk membangunkan dan melaksanakan NEHAP yang bertujuan untuk meletakkan alam sekitar dan kesihatan yang mampan di tengah-tengah pembangunan yang akan menyebabkan pengekalan dan peningkatan dalam kualiti alam sekitar, meningkatkan kesihatan awam, dan memastikan kesihatan generasi akan datang di rantau ini.

Terima kasih kepada bantuan yang diberikan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dokumen Panduan ini telah dibangunkan bersama-sama dan dengan kerjasama agensi-agensi dan pihak berkepentingan yang banyak di Malaysia.

Bahagian 1 dan Bahagian 2 Dokumen ini selesai. Sehingga hari ini, Bahagian 3 masih dibincangkan dan dihuraikan oleh pihak-pihak yang berminat. Urusetia sedang berusaha keras untuk menjawab bahagian ini.

Adalah menjadi harapan saya dan orang-orang yang memegang kesihatan persekitaran dekat di hati mereka bahawa Dokumen ini akan membantu membawa Malaysia ke arah yang betul. Dengan itu, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Urusetia bersungguh-sungguh berusaha ke arah melengkapkan Pelan Tindakan.