Bahagian Berkepentingan


Terima kasih kepada bantuan yang diberikan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dokumen Panduan ini telah dibangunkan bersama-sama dan dengan kerjasama agensi-agensi dan pihak berkepentingan yang banyak di Malaysia.

Bahagian 1 dan Bahagian 2 Dokumen ini selesai. Sehingga hari ini, Bahagian 3 masih dibincangkan dan dihuraikan oleh pihak-pihak yang berminat. Urusetia sedang berusaha keras untuk menjawab bahagian ini.

Adalah menjadi harapan saya dan orang-orang yang memegang kesihatan persekitaran dekat di hati mereka bahawa Dokumen ini akan membantu membawa Malaysia ke arah yang betul. Dengan itu, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Urusetia bersungguh-sungguh berusaha ke arah melengkapkan Pelan Tindakan.