Bidang berkaitan


Bidang kesihatan alam sekitar yang penting telah dikenalpasti berdasarkan kepada Inisiatif Kawasan Alam Sekitar dan Kesihatan di Negara-Negara Tenggara dan Asia Timur seperti berikut:
1. Kualiti Udara;
2. Air, Sanitasi dan Kebersihan;
3. Sisa pepejal dan berbahaya;
4. Bahan Kimia toksik dan Bahan Berbahaya;
5. Perubahan Iklim Penurunan Ozon dan Perubahan Ekosistem;
6. Perancangan Kontingensi, Kesediaan dan Maklum Balas dalam Kecemasan Kesihatan Alam Sekitar;
7. Penilaian Kesan Kesihatan Alam Sekitar;
8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT);
9. Saliran Bandar;
10. Pakar Kesihatan Alam Sekitar; dan
11. Penyakit Bawaan Vektor